HELIOS Nephrite DMS, řízení dokunentů přes celé ERP

komplexní certifikované úložiště, elektronické podpisy a razítka, skenování a vytěžování dokumentů...

 

HELIOS DMS se zaměřuje na uživatelsky komfortní ukládání a práci s elektronickou podobou dokumentů. Slouží jako jednotné a komplexní úložiště s podporou návazných procesů, jako je skenování, vytěžování dokumentů, nebo Datová schránka a Spisová služba. HELIOS DMS je dále prostředek pro vytvoření certifikovaného úložiště, které splňuje funkčnost elektronických podpisů a časových razítek, zároveň funkčně zabezpečuje celý životní cyklus dokumentů.

Dokumenty jsou uloženy v HELIOS DMS úložišti a přístup k nim je možný pouze prostřednictvím systému HELIOS Nephrite. HELIOS DMS podporuje i nahrávání a stahování dokumentů, jejich verzování, sdílení práce nad dokumenty, řízení přístupů, fulltextové vyhledávání a tvorbu, resp. úpravu uložených dokumentů přímo v MS Office.

 

Základní charakteristika HELIOS DMS

 • HELIOS Nephrite DMS se zaměřuje na úschovu a práci s elektronickou podobou dokumentů
 • Slouží jako jednotné komplexní úložiště s podporou návazných procesů, jako je skenování, vytěžování dokumentů (DOCU-X OCR)
 • Modul DMS je prostředek pro vytvoření certifikovaného úložiště
 • Splňuje funkčnost elektronických podpisů a časových razítek a funkčně zabezpečuje celý životní cyklus dokumentů
 • Dokumenty jsou uloženy ve specializované DMS úložišti a přístup k nim je možný pouze prostřednictvím ERP systému HELIOS
 • Dokumenty jsou přístupné z HELIOS Nephrite, HELIOS Mobile a HELIOS Protál

 

Hlavní přínosy HELIOS DMS

 • Bezpečné uložení dokumentů v nativní databázi ERP HELIOS Nephrite
 • Řízení přístupů k dokumentům podle typů dokumentů a rolí
 • Hromadný import dokumentů z vybraného adresáře
 • Verzování dokumentů s uchováním starších verzí
 • Fulltextové vyhledávání v přiložených dokumentech
 • Tvorba a Úprava dokumentů přímo v MS Office
 • Workflow podpora při schvalování dokumentů
 • Notifikace a Interní komentáře k uloženým dokumentům
 • Převedení dokumentů na PDF, RTF dokumentů na DOCx via Microsoft Office
 • Podpora elektronického podepisování elektronickými podpisy a pečetěmi
 • Podpora časových razítek pro vytvoření důvěryhodných dokumentů v rámci EU legislativy
 • Možnost otevření dokumentů přímo v příslušném asociovaném programu
 • Možnost zobrazení náhledu dokumentu s vyhledáváním a zoomováním

 

Automatické skenování dokumentů

 • Evidence a skenování došlých dokumentů, faktura došlá, smlouva, apod.
 • Tisk štítků s čárovým kódem a jejich nalepení na dokumenty
 • Workflow proces dle charakteru dokumentu, adresáta, atd.
 • Dokumenty s čárovými kódy, jsou následně hromadně skenovány a ukládány
 • Automatická funkce na závěr procesu zabezpečí přiřazení PDF souboru k odpovídajícímu záznamu

 

Elektronická výměna dokumentů

 • Rozesílání dokumentů pomocí emailových zpráv
 • Tvorba různých formátů dokumentů
 • Ukládání a Archivace vytvořených dokumentů
 • Snížení firemních nákladů díky heslování a podepisování PDF, nahrazuje odesílání dokumentů poštou
 • Automatizace tvorby dokumentů vede k zrychlení firemních procesů a šetření lidských zdrojů

 

Automatické vytěžování dat z dokumentů

 • Vytěžování dat z různých typů dokladů (Faktury, Dodací listy, Technické průkazy, Objednávky, …)
 • Podpora cca 200 světových jazyků
 • Samoučící se algoritmy (Machine Learning)
 • Automatické validace vytěžených dat (Duplicity apod.)
 • Napojení na skenovací pracoviště a emailové adresy
 

Datové schránky

 • Automatické stažení zpráv z Datových schránek do systému HELIOS
 • Možnost stažení zpráv z více Datových schránek
 • Uložení obálek stažených zpráv do Došlé pošty
 • Uložení příloh stažených zpráv do HELIOS DMS úložiště
 • Zobrazení příloh z Došlé pošty
 • Možnost využití Workflow procesů na řízení Došlé pošty
 • Možnost vytvoření nových zpráv s přílohy a jejich zaslání do Datové schránky
 • Vyhledávání v Datové schránce dle zadaných údajů
 • Zveřejňování, aktualizace a zrušení zveřejnění smluv dle platné legislativy