ISO dokumentace

 • Podporuje veškeré procesy v ERP HELIOS, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu pro Vaši společnost.

 

GDPR

 • Problematika GDPR je velmi široká a komplexní, naše ERP řešení nabízí její podporu požadovanou jak zákonem, tak trhem.

 

Pracovní cesty, silniční daň a kniha jízd

 • usnadní poskytování náhrad v souladu s platnou legislativou, interními směrnicemi a dalšími požadavky organizace
 • umožňuje porovnání plánu pracovní cesty a jejího skutečného průběhu
 • automaticky podporuje výpočet náhrad a vypořádání pracovní cesty v různých měnách
 • eviduje uskutečněné jízdy dopravních prostředků, informace o cíli a účelu cest, počty projetých služebních a privátních kilometrů
 • čerpání PHM, nákladů na údržbu a další
 • obsahuje samostatnou evidenci všech dopravních prostředků a jejich oprav

 

Porady a úkoly

 • umožňují evidenci všech porad a následné generování úkolů
 • sledování jednotlivých bodů porady, účastníků, místností
 • podporují provázanost s dokumenty souvisejícími s poradou

 

Smlouvy

 • umožní generování například dodavatelských smluv, kde je možné specifikovat záruční podmínky
 • podporují tvořit outsourcingové smlouvy a řadu dalších typů smluv a ujednání
 • generují platební kalendáře a finanční plnění, které se následně přenáší do cash-flow společnosti
 • zajišťují prostřednictvím Document Management System sledování smluv a protokolů či tvorbu záručních smluv

 

Majetek

 • umožňuje sledovat údržbu a servis majetku, stejně jako například outsourcing služeb, pronájem či nájem budov
 • napomáhá řešit leasing například firemního autoparku

 

Údržba a servis zařízení

 • zajišťuje pravidelné opravy, sledování vytíženosti zařízení a garančních a záručních lhůty a podmínek záruk
 • poskytuje též Helpdesk jako nedílnou součást této funkcionality

 

Řízení projektů

 • umožňuje sledování interních projektů, jako např. nákup zařízení, pozemků, budov a podobně, a to i prostřednictvím třetích stran, dodavatelů

 

Workflow procesy

 • podpoří automatizaci a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • zabezpečí monitorování vybraných procesů a jevů
 • zajistí zavedení elektronických schvalovacích procesů