Společnost Elektroline nasadila ERP řešení HELIOS Nephrite za pomoci společnosti ALDOR.

 

Hlavním přínosem přechodu na informační systém HELIOS Nephrite ve společnosti Eleketroline je zvýšení komfortu a efektivity ovládání při zachování podpory klíčových výrobních, obchodních a logistických procesů. „Od června tohoto roku pomáhá řešení HELIOS Nephrite společnosti Elektroline měřit, vyhodnocovat a řídit všechny jak hlavní, tak vedlejší podpůrné procesy.“, dodává finanční ředitel společnosti.

Společnost Elektroline byla založena v roce 1991 v Praze. „Jejími hlavními činnostmi jsou výroba a dodávka elektrotechnologických a elektronických celků a systémů pro tramvajovou, trolejbusovou a železniční dopravu. Společnost rovněž tyto systémy projektuje, instaluje a poskytuje poprodejní servis v Česku, USA, Austrálii, Španělsku a mnoha dalších státech.

Společnosti Elektroline děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na dlouholetou spolupráci.

 
HELIOS Partner společnost ALDOR je dodavatelem ERP řešením HELIOS Nephrite v segmentu Enterprise se zaměřením na obchodní, servisní a výrobní společnosti. Prostřednictvím ERP řešení HELIOS Nephrite zvyšuje konkurenční výhodu svých zákazníků na rychle se měnicím trhu.
 

ERP řešení HELIOS Nephrite je nejnovější informační systém pro úspěšné firmy.


04. 01. 2023