V oblasti státní správy je HELIOS Green nastaven pro potřeby zřizovaných příspěvkových organizací s možností vyhodnocování plánovaných a čerpaných nákladů pro správné řízení finančních toků. Pokrývá také velkou oblast evidence a správy majetku, popř. i jeho údržby. Managementu organizace tak poskytuje potřebné informace pro správná rozhodnutí.