Potřebujete zpracovávat velké množství informací? Pomůžeme Vám je rychle a efektivně analyzovat. Ušetřete čas i energii zefektivněním firemních procesů.

 

 

HELIOS Intelligence

 • efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech
 • rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, nebo prezentacích
 • prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče
 • zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)
 • umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným smě¬rem slučovat pomocí metody drill-up
 • využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

 

Reporting, Plánování, Forecasting, Modelování

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)
 • možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí
 • modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou
 • výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data
 • funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

 

Controlling

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • komplexní přehled o finančním dění v organizaci, možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek, závazků apod.
 • zaměření na cash-flow organizace, sledování nejen aktuálních příjmů a výdajů, ale též predikce budoucnosti pro určení strategických cílů společnosti
 • sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí či obchodní rozpracovanosti potenciálních zákazníků