Řešení HELIOS Nephrite pro obory Služeb a Servisu představuje flexibilní řešení pokrývající veškeré potřeby firem podnikajících v oblasti služeb obecně a servisních služeb všech oborů a velikostí...

 

          

 

Managementu poskytuje okamžitý přehled o ekonomických ukazatelích firmy a podporují její efektivní řízení, produktivitu a tím i růst. Modulární struktura řešení HELIOS Nephrite umožňuje přizpůsobit vše Vašim potřebám a požadavkům a tak pružně reagovat na změny spojené s rozvojem Vaší společnosti.

 

 

Naše řešení pro společnosti zabývající se poskytováním servisních činností Vám vyřeší poskytování HelpDesku, kompletní evidenci instalovaných zařízení, dodržování podmínek SLA, pravidelnou údržbu, plánování servisních zásahů a mnohé další.

 

Komplexní pokrytí činnosti společnosti

Potřebujete mít detailní přehled o veškerých aktivitách v administrativním zázemí firmy?

Informační systémy HELIOS budou komplexně pokrývat vaši činnost nejenom v obchodním a administrativním zázemí, ale umožní Vám okamžitě reagovat na rychle se měnící požadavky vašich zákazníků.

 

Evidence zásob a materiálu

Evidujete zásoby, materiál, náhradní díly, zápůjční zařízení?

Možnost evidovat zásobymateriál, náhradní díly, zařízení je úkolem pro modul Skladová evidence. Takto lze mít pod kontrolou zásoby s možností dalšího zpracování pomocí třídění, filtrování nebo exportu. Je možné získávat výsledky za jednotlivá oddělení, ale i pobočky dle organizační struktury firmy v několika úrovních, případně kumulované výsledky. Obdobně je možno pracovat s jednotlivými skupinami „zboží“ a to jak z hlediska materiálu, tak z hlediska poskytovaných služeb.

 

Zabezpečení servisní činnosti

Hledáte komplexní nástroj na evidenci servisních požadavků a zásahů?

Informační systémy HELIOS vám zabezpečí komplexní nástroj pro evidenci servisních požadavků a zásahů. Tím dosáhnete vyšší spolehlivosti, rychlosti a efektivity v jejich plnění. A nejen to, všechny zásahy jsou pak i vyřizovány z hlediska finančního plnění (fakturace, přiřazení k plnění smlouvy atd.), takže Vám nic neunikne.

Evidencí spravovaných zařízení získají navíc vaši pracovníci nástroj pro rychlé a komplexní informace o problematice u daného zákazníka. Budete mít detailní evidenci kdo, co a kdy na zařízení upravoval či nastavoval. Samozřejmostí je možnost pravidelné údržby (tzn. profylaxí).

Systém navíc disponuje podporou servisních smluv včetně hlídání SLA parametrů (odezva, oprava, atd.). To vše za podpory Workflow procesů, které zajistí, aby vše bylo řádně a včas splněno. Systém poskytne vám a vašim zákazníkům větší komfort a objem služeb, tím zvýšit jejich spokojenost.

 

Plánování techniků

Chcete zefektivnit činnost vašich techniků a minimalizovat chybovost?

Pomocí plánovacího nástroje zefektivněte činnost vašich techniků a minimalizujte chybovost. Systém disponuje grafickou plachtou ve stylu Outlook, kde vaši dispečeři mohou přidělovat a plánovat jednotlivé požadavky technikům. Ti pak mohou za pomoci HELIOS Mobile plnit jednotlivé úkoly dokonce bez přístupu k systému přímo v terénu a vy tím získáváte i efektivní nástroj, pro jejich řízení. 

 

Workflow

Proč nevyužít šance a všechny základní procesy ve společnosti jednoduše nezautomatizovat?

Využití modulu Workflow v informačních systémech HELIOS pomáhá automatizovat procesy nutné pro základní fungování společnosti. Mimo jiné tímto modulem firmy řeší schvalovací proces u faktur došlých. Naskenovaná faktura se připojí k „faktuře došlé“ vytvořené v informačním systému. Elektronická podoba faktury pak obíhá prostřednictvím tzv. Workflow — nastavených stupňů jednotlivým odpovědným zaměstnancům. Ti pak provádějí příslušné úkony, jako je například akceptace, schválení, zaúčtování, zaplacení apod., podle odpovídajících kompetencí konkrétního zaměstnance.

Nemusí se však jednat jen o faktury. Workflow znamená také řízení toku dalších dokumentů nebo procesů ve společnosti. Například došlé pošty, smluv, nabídek, objednávek, kalkulací atd. – možno říci veškerých firemních dokumentů či procesů, které by měly „projít rukama“ více lidí ve firmě.

 

Dokument Management System

Potřebujete ušetřit čas pro „core business procesy“? Minimalizujte prostor pro chybovost.

Jednou z požadovaných funkcionalit systémů pro servisní společnosti je elektronický dokument management. Umožňuje vést maximum procesů v elektronické formě (schvalování dokumentů), čímž se minimalizuje lidská chybovost a zvýší se rychlost vyřešení administrativního procesu. Tím se šetří čas pro tzv. „core business procesy“.