Moderní obchod se bez ucelených informací neobejde

          

 

 

Získejte možnost pružně reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků a partnerů, tedy změny trhu

 

Řešení HELIOS Nephrite Obchod

 

HELIOS Nephrite CRM

 • pomáhá dokonale využít každý kontakt se zákazníkem
 • zefektivní péči o zákazníky - získávání, třídění a využívání informací umožňuje evidenci a segmentaci zákazníků, sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání, vyhledávaní nových příležitostí a vyhodnocování efektivnosti obchodních aktivit
 • podporuje vytváření dotazníků spokojenosti
 • využívá data ze systému pro tvorbu obchodní politiky
 • propojuje obchod s marketingem, který prostřednictvím CRM získává aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
 • sleduje průběh a vyhodnocuje výsledky marketingových akcí či vybírá cílové skupiny pro tyto akce a mnohé další
 • umožňuje rozesílat hromadné e-maily, dotazníky
 • je plně integrovaný i s MS CRM
 • nabízí synchronizace e-mailů s MS Outlook
 • je propojen s rejstříky - Obchodní rejstřík, ARES, Credit Check, Insolvenční rejstřík

 

Řízení obchodních případů

 • dokáže sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých obchodních zakázek
 • monitoruje výš nákladů a výnosů na zakázku k určitému datu

 

Smlouvy

 • umožňují sledovat smluvní vztahy a jejich parametry
 • podporují ukládaní smluv v elektronické podobě včetně verzování
 • nabízejí jednotnou evidenci finančních plnění a platebních kalendářů smluv
 • mají vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci
 • podporují bezpečnost informací využitím přístupových práv
 • umožňují tisk do předdefinovaných šablon smluv

 

Kvalitní CRM Vám umožní poznat, pochopit a předvídat potřeby zákazníků. Analyzuje jejich chování, určuje trendy a je tak nezbytným pomocníkem při dlouhodobém o krátkodobém plánování.

 

 

V čem Vám CRM pomůže?

 • Identifikuje potenciální zákazníky
 • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
 • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
 • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
 • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
 • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

 

CRM pro řízení servisu a služeb 

 • Realizace obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
 • Evidence požadavků (dispečink)
 • Členění servisních zásahů
 • Reklamace
 • Pravidelné návštěvy zákazníků
 • Přidělování úkolů pro servisní techniky
 • Plánování pravidelných revizí, kontrol
 • Sledování nákladů na servisní zásahy
 • Vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb

 

CRM pro řízení marketingu 

 • Identifikace potenciálu trhu
 • Tvorba marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
 • Plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
 • Získávání, třídění a využívání informací o zákaznících
  s cílem zvýšit efektivitu péče o ně
 • Sledování marketingových aktivit u zákazníků
 • Sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)

 

CRM pro řízení obchodních procesů

 • Sledování obchodních příležitostí
 • Evidence aktivit
 • Plánování obchodních zakázek
 • Vyhodnocování obchodních příležitostí
 • Aktivity obchodníků
 • Rozpracovanost v měsících
 • Úspěšnost příležitostí