Moderní řízení HR

Pomůžeme Vám řídit práci s lidskými zdroji doslova od A do Z. Přehledné karty zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, vzdělávaní zaměstnanců i personální controlling.

 

Personalistika

 • obsahuje agendy spojené s výběrovým řízením a uchazeči o zaměstnání, umožňuje přenos informací na kartu pracovníka v případě přijetí uchazeče
 • eviduje volná pracovní místa a výběrová řízení, která v souvislosti s nimi běží
 • podporuje správu životopisů dle legislativních požadavků
 • umožňuje implementaci vlastní Assessment metodiky
 • eviduje záznamy z pohovorů uchazečů o zaměstnání, podporuje jejich vyhodnocení prostřednictvím strukturovaných otázek při přijímacím pohovoru
 • je napojen na personální servery (jobs.cz, sprace.cz, jobpilot.cz, atd.)

 

Mzdy

 • je plně v souladu se mzdovou legislativou
 • maximálně podporuje elektronickou ko¬munikaci s portály veřejné správy
 • nabízí možnost elektronických výplatních pásek
 • má připravené vazby na docházkové a personální systémy
 • umožňuje automatickou tvorbu platebních příkazů nebo zaúčtování
 • podporuje administraci dluhů pomocí funkcionality Exekuce - propojení evidence srážek z mezd s účetnictvím, tedy závazkem, saldem, platebním příkazem, hrazeným dokladem na bankovním výpisu nebo pokladním dokladu
 • je provázán na insolvenční rejstřík

 

Docházka 

 • umožňuje přehlednou evidenci o pracovní době zaměstnanců
 • nabízí různé možnosti sledování mzdových nákladů, rozúčtování docházkových dat na různé účetní dimenze
 • podporuje legislativu s ohledem na přidělení příplatků dle legislativy či dle interních mzdových směrnic

 

Personální controlling 

 • eviduje údajů o zaměstnancích (věk, vzdělání, pozice, atd.)
 • hodnotí výkonnosti zaměstnanců a plnění stanovených cílů a plánů
 • podporuje sledování nákladů na zaměstnance a efektivitu vzdělávání
 • sleduje nemocnost a čerpání dovolených
 • nabízí sledování efektivity náboru zaměstnanců (inzerce, personální agentury, atd.)