HELIOS Workflow Vám pomůže zjednodušit a zrychlit jednotlivé činnosti ve Vaší společnosti

 

Díky chytrému Workflow máte dokonalý přehled o všech ukončených, běžících i naplánovaných kolech schvalování a jejich výsledcích. Operativně měňte schvalovací proces dokladů podle aktuální potřeby. HELIOS Workflow umožňuje automatizaci a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů a stavu jeho zpracování. Je založeno na monitorování vybraných procesů a jevů s následnou notifikací. Papírové dokumenty jsou pasé, díky HELIOS Workflow můžete snadno digitalizovat firemní procesy.

 

 

 
 

Hlavní přínosy Workflow

 

 • Automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • Monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • Řízení toku dokumentů ve společnosti (pošta, smlouvy, na­bídky, objednávky atd.)
 • Zavedení elektronických schvalovacích procesů
 • Kontrola aktuálního stavu a jednoznačná identifikace odpo­vědnosti
 • Worklist – přehled uživatele s aktuálními úkoly k řešení
 • Možnost definice workflow procesů a uzlů na jednotlivé uživa­tele nebo na role uživatelů
 • Možnost upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky)
 • Upozorňování i mimo systém, např. přes SMS nebo E-mailem včetně odkazu přímo do systému

 

Základní vlastnosti Workflow

 

Monitorovací procesy

 • slouží ke sledování stavů záznamů v systému
 • procházejí záznamy v předem určených intervalech
 • sledují důležité údaje
 • poskytují informace na všech úrovních řízení

 

Schvalovací procesy

 • řídí tok dokladu organizací a jeho kompletní zpracování
 • Eliminují prodlevy ve schvalování
 • Podporují elektronickou komunikaci
 • Umožňují přesměrování v případě dovolené či nemoci