Moderní obchod se bez ucelených informací neobejde. Získejte možnost pružně reagovat na měnící se požadavky svých zákazníků a partnerů, tedy změny trhu.

 

          

 

Kvalitní CRM Vám umožní poznat, pochopit a předvídat potřeby zákazníků. Analyzuje jejich chování, určuje trendy a je tak nezbytným pomocníkem při dlouhodobém i krátkodobém plánování.

 

 

HELIOS CRM

 • pomáhá dokonale využít každý kontakt se zákazníkem
 • zefektivní péči o zákazníky - získávání, třídění a využívání informací umožňuje evidenci a segmentaci zákazníků, sledování a plánování kontaktů a obchodních jednání, vyhledávaní nových příležitostí a vyhodnocování efektivnosti obchodních aktivit
 • podporuje vytváření dotazníků spokojenosti
 • využívá data ze systému pro tvorbu obchodní politiky
 • propojuje obchod s marketingem, který prostřednictvím CRM získává aktuální a kompletní informace o partnerech, zákaznících a konkurentech
 • sleduje průběh a vyhodnocuje výsledky marketingových akcí či vybírá cílové skupiny pro tyto akce a mnohé další
 • umožňuje rozesílat hromadné e-maily, dotazníky
 • je plně integrovaný i s MS CRM
 • nabízí synchronizace e-mailů s MS Outlook
 • je propojen s rejstříky - Obchodní rejstřík, ARES, Credit Check, Insolvenční rejstřík

 

Řízení obchodních případů

 • dokáže sledovat stav rozpracovanosti jednotlivých obchodních zakázek
 • monitoruje výš nákladů a výnosů na zakázku k určitému datu

 

Smlouvy

 • umožňují sledovat smluvní vztahy a jejich parametry
 • podporují ukládaní smluv v elektronické podobě včetně verzování
 • nabízejí jednotnou evidenci finančních plnění a platebních kalendářů smluv
 • mají vazbu na automatickou a elektronickou fakturaci
 • podporují bezpečnost informací využitím přístupových práv
 • umožňují tisk do předdefinovaných šablon smluv

 

HELIOS CRM 360

 

 

V čem Vám CRM pomůže?

 • Identifikuje potenciální zákazníky
 • Umožňuje získávat, třídit a využívat informace o zákaznících
 • Zpřehledňuje komunikaci mezi firmou a klientem
 • Pomáhá zefektivnit marketingové kampaně
 • Pomáhá při řízení obchodních zástupců a partnerů
 • Je provázaný s MS Outlook (e-mail, kalendář), MS Word i Excel

 

CRM pro řízení servisu a služeb 

 • Realizace obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)
 • Evidence požadavků (dispečink)
 • Členění servisních zásahů
 • Reklamace
 • Pravidelné návštěvy zákazníků
 • Přidělování úkolů pro servisní techniky
 • Plánování pravidelných revizí, kontrol
 • Sledování nákladů na servisní zásahy
 • Vyhodnocení prodejů náhradních dílů a služeb

 

CRM pro řízení marketingu 

 • Identifikace potenciálu trhu
 • Tvorba marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)
 • Plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní
 • Získávání, třídění a využívání informací o zákaznících
  s cílem zvýšit efektivitu péče o ně
 • Sledování marketingových aktivit u zákazníků
 • Sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)

 

CRM pro řízení obchodních procesů

 • Sledování obchodních příležitostí
 • Evidence aktivit
 • Plánování obchodních zakázek
 • Vyhodnocování obchodních příležitostí
 • Aktivity obchodníků
 • Rozpracovanost v měsících
 • Úspěšnost příležitostí

 

Mobilita a Digitalizace firemních procesů v oblasti CRM

Co je HELIOS Mobile?

 

HELIOS Mobile je cesta k digitalizaci Vaší společnosti.  Evoluce všeho okolo nás si žádá maximální míru flexibility. HELIOS Mobile je nástroj umožňující růst efektivity a produktivity.  Telefon dnes máme neustále všichni při sobě, proč jej nevyužít?

Mobilní přístup k firemním procesům Vám umožní pracovat kdykoli a odkudkoli. Řiďte firemní procesy, tedy firmu z telefonu či tabletu. Buďte informován o aktuálních potřebách Vaší společnosti a rozhodujte včas. Pracujte kdy a kde se Vám to hodí. Řiďte, Schvalujte a Kontrolujte chod Vaší firmy, buďte vždy in a online.

Už nemusíte zapínat PC. Mobilita a Digitalizace Vaší firmy prostřednictvím HELIOS Mobile Vás podpoří například při schvalování faktur a plateb, zadávání a kontrole úkolů či docházky. Podpoří oblasti Servisu, Údržby, Výroby, Skladu, Inventur, Obchodu a Marketingu. S HELIOS Mobile vstupujete do světa moderních technologií jako jsou například EET, Elektronický podpis, Čárové kódy, práce s dokumenty DMS, OCR, pořizování fotografií během procesů, GPS a mapové podklady, rozpoznávání hlasu a hlasového ovládání.

CRM přímo v terénu? Chcete do telefonu nadiktovat obsah jednání či zpracovat zákaznický dotazník, pořídit Objednávku anebo vystavit Fakturu?

Ne jenom tyto vlastnosti oceníte a stanete se opravdu efektivní a produktivní, je to na Vás.

 

Získejte konkurenční výhody a využijte své možnosti naplno

Získání nového zákazníka je 10 krát dražší než udržet stávajícího, komunikujte a budujte vztahy se svými zákazníky přes HELIOS Card.

Co je to HELIOS Card?