Řešení pro podrobnou evidenci a správu při výrobě a distribuci tepla, energií a podobně.

Umožňuje sledovat například množství distribuovaného tepla či náklady na jeho výrobu. Zahrnuje celý proces od odpisů měřičů, až po fakturaci smluvním odběratelům na základě smluv s jednotlivými odběrateli.