Finance a Ekonomika

Rozhodujete o klíčových ekonomických záležitostech Vaší společnosti?

 

            

 

Naše řešení ekonomických a legislativních oblastí Vám zabezpečí přístup k důležitějším informacím

 

 • zajistí kompletní vedení účetní agendy Vaší firmy
 • poskytne nástroje pro základní vyhodnocování ekonomických činností
 • zobrazí výsledky v podobě základních sestav, jako například předvaha, rozvaha, výsledovka
 • nabízí evidenci a zpracování přiznání DPH, sleduje obrat a konečné zůstatky na kontech, stav pohledávek, závazků apod.
 • podporuje elektronickou fakturaci ve standardu ISDOC a komunikaci prostřednictvím datových schránek
 • umožňuje využití mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP)

 

Cash - Flow 

 

 • zachycuje reálný tok peněz a poskytuje informace pro případnou regulaci plateb v následujících obdobích
 • umoňuje sledovat krátkodobé pohledávky a závazky, a zajistit tak plynulou práci s firemními financemi

 

Napojení na rejstříky

 

 • umožňuje kontrolu spolehlivosti prověřením v Insolvenčním rejstříku s automatickým ověřením při zavedení nového subjektu a upozorní na riziko při vzniku nového zápisu v rejstříku
 • nabízí pokročilé sledování kredibility napojením na službu Creditcheck pro české i slovenské subjekty
 • ověří správnosti údajů nebo přímo načte organizaci z Obchodního rejstříku nebo registru ARES a Obchodního a Živnostenského rejstříku
 • plně podporuje kontrolu spolehlivosti podle Registru plátců DPH

 

Zajímá Vás Controlling a Reporting?