Přínosy

  • Jednoduché ovládání, které urychluje jak zaškolení uživatelů, tak i následné zadávání dat do systému
  • Podpora čteček čárových kódů pro efektivnější práci
  • Podpora EET
  • Podpora dotykového ovládání
  • Podpora platebních terminálů, platba kartami
  • Nejsou nutné investice do specializovaného HW a SW (velký pokladní systém)
  • Integrální součást ERP HELIOS Green
  • Standardizovaný přenos dat do skladových a účetních dokladů
  • Vstupní data jsou využívány již existující záznamy karet zboží, cen, zákazníků a dalších evidencí

 

Popis pokladního okna

Jedná se o samostatnou aplikaci spouštěnou z klienta HELIOS Green. Uživateli se zobrazí přehledné okno s dostatečně velkými tlačítky pro zadávání dat.
Pokladní okno umožňuje nejen vlastní prodej, ale podporuje i další procesy, které mohou na pokladně probí­hat. Jedná se o vracení zboží, příjem reklamací, úhrady faktur vydaných, finanční operace na pokladně apod.
 

 

 

Platby

Pokladní okno podporuje platbu v hotovosti, platby kartou (samozřejmostí je napojení na platební terminál) nebo úhradu dárkovým poukazem případně stravenkami.
 
U hotovostní platby zadává obsluha zaplacenou částku a v případě potřeby je jí zobrazena částka k vrácení.
V případě platby kartou jsou tyto informace následně přenášeny do standardní evidence plateb kartou v HELIOS Green. Následný proces párování na rozpis plateb kartou je již standardní.

 

Doklady

Výstupem prodejního procesu mohou být libovolné tiskové výstupy (pokladní doklady, daňové doklady) na vybraných tiskárnách. Standardně dodávané výstupy mohou být nahrazeny zakázkově upravenými doklady (přidání loga firmy apod.)
 
Operace z pokladního okna se přenášejí do standardních dokladů systému HELIOS Green, především do skladových výdejek, pokladních dokladů, plateb kartou. Tento přenos je konfigurovatelný, takže není problém nastavit pro každou pokladnu (případně obsluhujícího zaměstnance) samostatné řady dokladů a tím mít pře­hled o jeho činnosti na pokladně.

 

Funkce spojené s pokladním prodejem

Kromě vlastní funkce pro spuštění pokladního okna je součástí dodávaného řešení i konfigurační třída, kde se nastavují přenosy pohybů z pokladního okna do standardních dokladů HELIOS Green. Tato konfigurační třída obsahuje funkce, kterými se přenos spouští. Existují dvě samostatné funkce pro oddělený přenos skladových dokladů a pro přenos dokladů zachycujících platby. Toto řešení umožňuje nastavit rychlost aktualizace sklado­vé zásoby nezávisle na aktualizaci stavů pokladen.
 
Další funkce, které jsou pro zpracování celého procesu prodeje přes pokladní okno třeba, jsou již funkce dodávané v rámci standardní distribuce jednotlivých modulů HELIOS Green (jedná se především o realizace skladových dokladů, zaúčtování doklady, párování plateb kartou atd.)

 

Účtování o prodejích přes pokladní okno

V případě prodeje přes pokladní okno jsou účtovány až standardní doklady HELIOS Green, které na základě pohybů na pokladně vznikají. Jedná se o skladové výdejky/příjemky, pokladní doklady, interní účetní dokla­dy. Tyto doklady jsou učtovány standardním způsobem, jen v případě skladových dokladů byl celý proces prodeje zjednodušen tím, že na skladových dokladech je nově povoleno účtovat o DPH. Tudíž tyto skladové doklady jsou podkladem pro hlášení DPH a není třeba v systému vytvářet další doklady (faktury vydané).

 

Popis pokladního okna