využívá výhody dealerského informačního systému

Skupina AUTOBOND GROUP a.s. využívá výhody dealerského informačního systému (Dealer Management System) HELIOS Automotive od společnosti INFO NOVA.

Hlavním cílem implementace nového DMS řešení v AUTOBOND GROUP bylo sjednotit řízení všech procesů celé skupiny, poskytnout kvalitnější informace a výstupy nezbytné pro efektivní řízení a dlouhodobý rozvoj společnosti, digitalizovat toky dokumentů a pokrýt všechny činnosti při prodeji a servisu automobilů. Řešení HELIOS Automotive pokrývá nejen oblasti Ekonomiky, Legislativy a Lidských zdrojů, ale především oblasti a procesy Prodeje nových a ojetých vozů, Servisu, Půjčovny a Operativního leasingu. Důraz je také kladen na oblast CRM, Workflow a Manažerské reporty, dále integraci s informačními systémy Dodavatelů a Importérů včetně možností budoucího rozvoje v oblastech digitalizace a mobilit prostřednictvím HELIOS Mobile a HELIOS Card.

„Přínosy zavedení HELIOS Automotive v AUTOBOND GROUP jsou viditelné, vedly ke snížení nákladů; zjednodušení kontrolních mechanismů; nastavení prodejních, servisních a finančních procesů, které vedly ke zvýšení efektivity a produktivity naší společnosti. Mezi klíčové přínosy pak také patří nastavení procesů vedoucích k dalšímu zvyšování úrovně zákaznické spokojenosti.“, řekl ředitel společnosti Milan Štědra.

Akciová společnost AUTOBOND GROUP je silný subjekt na automobilovém trhu přinášející zákazníkovi stabilitu, globální pokrytí napříč teritoriem České republiky a výběr z moha značek automobilů jako jsou KIA, NISSAN, TOYOTA, LEXUS, FORD, SUZUKI a MITSUBISHI. AUTOBOND GROUP je multiznačkový specialista, z jehož osmi provozoven napříč celou ČR vyjíždí ročně 4.500 vozů. „Strategie společnosti je individualizovaný přístup k produktu, zákazníkovi i cenotvorbě, vždy nabízet více než ostatní.“, dodává ředitel společnosti Milan Štědra.

Společnosti AUTOBOND GROUP děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na dlouholetou spolupráci.

HELIOS Partner společnost INFO NOVA je předním dodavatelem podnikových informační systémů HELIOS Green a HELIOS Nephrite se zaměřením na obor Automotive. Prostřednictvím specializovaného DMS řešení HELIOS Automotive zvyšuje konkurenční výhodu svých zákazníků na rychle se měnicím Automotive trhu.

HELIOS Automotive je specializované řešení pro prodej a servis automobilů, zemědělských a stavebních strojů, užitkových vozů.


04. 01. 2022