Společnost TGS nástroje – stroje – technologické služby s.r.o.

nasadila ERP řešení HELIOS Nephrite za pomoci společnosti ALDOR

Hlavním cílem implementace ERP řešení HELIOS Nephrite ve společnosti TGS bylo nahradit všechny dosud používané softwarové produkty jediným ERP řešením "ALL IN ONE"; sjednotit řízení společnosti na základě aktuálních on-line informací; zajistit průběžné sledování nákladů a výnosů; efektivita a produktivita postavená na digitalizaci a online komunikaci; jednotný reporting a controlling včetně konsolidace celé skupiny TGS.

Přínosy zavedení HELIOS Nephrite ve skupině TGS přichází postupně, ale jsou už nyní viditelné, a to ve zvýšení efektivity a produktivity práce díky optimalizaci i digitalizaci firemních procesů. Klíčovými přínosy jsou mobilní řešení HELIOS Mobile a schvalovací HELIOS Workflow nástroje; Elektronické podpisy a Digitalizace dokumentace; Řešení mobilního prodeje a servisu; skladový příjem a výdej pomocí WMS terminálů a odvádění výroby. Mezi další přínosy považujeme i zjednodušení přístupu k informacím a zjednodušení kontrolních a ověřovacích procesů.

Společnost TGS nástroje – stroje – technologické služby spol. s r.o. se zabývá strojním a průmyslovým inženýrstvím. „TGS uvádí v život výrobní nápady a potřeby převážně strojírenských a výrobních firem. Zanalyzujeme, co potřebují, navrhneme a vyvineme prototyp, dodáme potřebné stroje a nástroje, doplníme o automatizaci a uvedeme do provozu.", dodává Pavel Diviš, majitel společnosti.

Společnosti TGS děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na dlouholetou spolupráci.

HELIOS Partner společnost ALDOR je dodavatelem ERP řešením HELIOS Nephrite v segmentu Enterprise se zaměřením na obchodní, servisní a výrobní společnosti. Prostřednictvím ERP řešení HELIOS Nephrite zvyšuje konkurenční výhodu svých zákazníků na rychle se měnicím trhu.

ERP řešení HELIOS Nephrite je určeno pro velké a středně velké společnosti. Poskytne Vám informace pro strategické rozhodování, podpoří potřeby Vašeho podnikání.


22. 02. 2022