ERP HELIOS pro segment Enterprise je moderní ERP řešení s oborovým zaměřením pro středně velké a velké firmy. Poskytne Vám podklady pro strategické rozhodování a podpoří Vaše potřeby. Naše řešení pokrývá většinu oborů, náš tým zná specifika Vašeho podnikání.

 

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ

 

KOMPAKTNÍ UCELENÉ ŘEŠENÍ

  

 

Potřebujete zpracovávat velké množství informací? Pomůžeme Vám je rychle a efektivně analyzovat. Ušetřete čas i energii zefektivněním firemních procesů.

 

HELIOS Intelligence

 • efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech
 • rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, nebo prezentacích
 • prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče
 • zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)
 • umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným smě¬rem slučovat pomocí metody drill-up
 • využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

 

Reporting, Plánování, Forecasting, Modelování

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)
 • možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí
 • modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou
 • výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data
 • funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

 

Controlling

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • komplexní přehled o finančním dění v organizaci, možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek, závazků apod.
 • zaměření na cash-flow organizace, sledování nejen aktuálních příjmů a výdajů, ale též predikce budoucnosti pro určení strategických cílů společnosti
 • sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí či obchodní rozpracovanosti potenciálních zákazníků

 

Workflow

 • automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • zavedení schvalovaní elektronických procesů

 

Hlavní vlastnosti a přínosy Workflow

 • Automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • Monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • Řízení toku dokumentů ve společnosti (pošta, smlouvy, na­bídky, objednávky atd.)
 • Zavedení elektronických schvalovacích procesů
 • Kontrola aktuálního stavu a jednoznačná identifikace odpo­vědnosti
 • Worklist – přehled uživatele s aktuálními úkoly k řešení
 • Možnost definice workflow procesů a uzlů na jednotlivé uživa­tele nebo na role uživatelů
 • Možnost upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky)
 • Upozorňování i mimo systém, např. přes SMS nebo E-mailem včetně odkazu přímo do systému

 

Monitorovací procesy

 • slouží ke sledování stavů záznamů v systému
 • procházejí záznamy v předem určených intervalech
 • sledují důležité údaje
 • poskytují informace na všech úrovních řízení

Schvalovací procesy

 • řídí tok dokladu organizací a jeho kompletní zpracování
 • Eliminují prodlevy ve schvalování
 • Podporují elektronickou komunikaci
 • Umožňují přesměrování v případě dovolené či nemoci