HELIOS Nephrite je moderní ERP řešení s oborovým zaměřením pro středně velké a velké firmy. Poskytne Vám podklady pro strategické rozhodování a podpoří Vaše potřeby. Naše řešení pokrývá většinu oborů, náš tým zná specifika Vašeho podnikání.

 

Oborová řešení HELIOS Nephrite

 

HELIOS Nephrite je kompaktní ucelené ERP řešení ALL IN ONE

  

 

Potřebujete zpracovávat velké množství informací? Pomůžeme Vám je rychle a efektivně analyzovat. Ušetřete čas i energii zefektivněním firemních procesů.

 

HELIOS Intelligence

 • efektivně zanalyzuje různé typy informací z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech
 • rychle vygeneruje informace potřebné pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • nabízí připravené „pohledy“ na klíčové informace o fungování firmy, které je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, nebo prezentacích
 • prezentuje data z kterékoli části systému do přehledných grafů a tabulek HELIOS Intelligence prohlížeče
 • zprostředkuje pohled na data napříč celým systémem (prodej, sklad, účetnictví a další)
 • umožní uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • rozloží data na položky detailu metodou drill-down a opačným smě¬rem slučovat pomocí metody drill-up
 • využijí nejen manažeři, ale i pracovníky na ostatních úrovních ve firmě

 

Reporting, Plánování, Forecasting, Modelování

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • vazby mezi jednotlivými plány pevné i modifikovatelné z pohledu uživatele (změny organizační struktury, nové produkty, služby atd.)
 • možnost vytvářet více verzí plánů jednoduchou formou převzetí dat a vazeb z verze předchozí
 • modifikace plánů pro nové podmínky a porovnání mezi sebou
 • výhledy (forecasty) kombinující skutečná a plánová data
 • funkce umožňující modelovat dopady změn všech významných faktorů jak do oblasti nákladů a výnosů, výsledovky, tak do oblasti aktiv a pasiv, včetně dopadů do řízení finančních toků

 

Controlling

 • možnost sestavovat komplexní provázaný plán jako odraz dlouhodobého a následně i krátkodobého pohledu na budoucí vývoj společnosti
 • komplexní přehled o finančním dění v organizaci, možnost sledovat finanční toky, včetně pohledávek, závazků apod.
 • zaměření na cash-flow organizace, sledování nejen aktuálních příjmů a výdajů, ale též predikce budoucnosti pro určení strategických cílů společnosti
 • sledování mzdových nákladů, obchodních příležitostí či obchodní rozpracovanosti potenciálních zákazníků

 

Workflow

 • automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • zavedení schvalovaní elektronických procesů

 

Hlavní vlastnosti a přínosy Workflow

 • Automatizace a řízení procesů napříč celou firmou, snadné sledování průchodu dokladů procesem a stavu zpracování
 • Monitorování vybraných procesů a jevů (např. sledování splatnosti faktur atd.)
 • Řízení toku dokumentů ve společnosti (pošta, smlouvy, na­bídky, objednávky atd.)
 • Zavedení elektronických schvalovacích procesů
 • Kontrola aktuálního stavu a jednoznačná identifikace odpo­vědnosti
 • Worklist – přehled uživatele s aktuálními úkoly k řešení
 • Možnost definice workflow procesů a uzlů na jednotlivé uživa­tele nebo na role uživatelů
 • Možnost upozorňování dle libovolných podmínek (faktury po splatnosti, vypršení garance/záruky)
 • Upozorňování i mimo systém, např. přes SMS nebo E-mailem včetně odkazu přímo do systému

 

Monitorovací procesy

 • slouží ke sledování stavů záznamů v systému
 • procházejí záznamy v předem určených intervalech
 • sledují důležité údaje
 • poskytují informace na všech úrovních řízení

Schvalovací procesy

 • řídí tok dokladu organizací a jeho kompletní zpracování
 • Eliminují prodlevy ve schvalování
 • Podporují elektronickou komunikaci
 • Umožňují přesměrování v případě dovolené či nemoci

 

ISO dokumentace

 • podporuje veškeré procesy v ERP HELIOS, které zajišťují kvalitu vedoucí k získání a udržení tohoto certifikátu pro Vaši společnost

 

GDPR

 • problematika GDPR je velmi široká a komplexní, naše ERP řešení nabízí její podporu požadovanou jak zákonem, tak trhem

 

Porady a úkoly

 • umožňují evidenci všech porad a následné generování úkolů
 • sledování jednotlivých bodů porady, účastníků, místností
 • podporují provázanost s dokumenty souvisejícími s poradou

 

Smlouvy

 • umožní generování například dodavatelských smluv, kde je možné specifikovat záruční podmínky
 • podporují tvořit outsourcingové smlouvy a řadu dalších typů smluv a ujednání
 • generují platební kalendáře a finanční plnění, které se následně přenáší do cash-flow společnosti
 • zajišťují prostřednictvím Document Management System sledování smluv a protokolů či tvorbu záručních smluv