Potřebujete evidovat skladové zásoby, sledovat jejich pohyb, šarže, výrobní čísla, jakost a podobně?

           

Máme pro Vás HELIOS WMS řešení určené pro rychlé a efektivní provádění skladových operací, řízení skladů v on-line režimu pomocí mobilních zařízení.

 

 

WMS

 

Systém pro řízení skladů HELIOS WMS představuje komplexní on-line řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha desítkami současně pracujících zařízení. Řešení je plně integrované se systémem HELIOS, se kterým on-line komunikuje pomocí Wifi, případně datových přenosů mobilních sítí.

 

Klíčové funkce WMS

 • Příjem, včetně návaznosti na objednávku nebo výrobní příkaz, kontrola příjmu
 • Výdej, včetně návaznosti na expediční příkaz nebo došlou objednávku, kontrola výdeje
 • Výdej materiálu do výroby dle kusovníku výrobního příkazu
 • Tracebilita
 • Evidence meziskladových převodek
 • Podpora evidence výrobních čísel a šarží, včetně data expirace
 • Evidence skladových pozic, navigace skladem
 • Inventura skladu
 • Práce s fotodokumentací, podpisy
 • Možnost tisku přímo z terminálů
 • Podpora obchodníků – tvorba objednávek či expedičních příkazů v terénu, komunikace s ARES, kontaktní jednání
 • Možnost práce s různými koncovými zařízeními (terminály, tablety, telefony, dotyková PC)

 

Sklady a Logistika 

 • umožňuje evidenci skladových zásob (zboží, materiálu) na jednotlivých skladech i umístěních
 • napomáhá ocenění zásob (FIFO, průměrná cena)a sledování jejich šarže, expirace, výrobních čísel, jakosti a variant
 • zajišťuje tok veškerých dokladů pro logistický proces (poptávka, objednávka, příjemka, rezervace, výdejka atd.)
 • zajistí účtování prvotních dokladů přímo dle přednastavení
 • umožňuje správu reklamačních skladu, komisních skladů i následných hlášení
 • obsahuje široké možnosti cenotvorby – ceníky, rabaty, bonusy, cenové úrovně, nabídkové ceny (lze evidovat jak dodavatelské tak odběratelské)
 • provádí skladové inventury a závěrky jednotlivých skladů
 • podporuje výkaznictví o obalech
 • pomůže s tvorbou statistik

 

Centrální nákup

 • umožňuje evidenci nákupních objednávek, generování objednávek dle optimalizačních požadavků
 • sleduje náklady, párování příjemek s fakturami došlými
 • nabízí provedení příjmu pomocí čárových kódů, či importem
 • umožňuje rezervování zboží při příjmu k zákaznickým požadavkům
 • zabezpečuje propojení a vykrývání objednávek příjemkami

 

Prodej

 • evidence zákaznických požadavku
 • generování návazných prodejních dokladů výdejka/dodací list, FV, pokladní doklad, úhrada (účetní doklady)
 • aplikace cenotvorby, bonusu, slev
 • kontrola výdeje pomocí čárových kódů
 • propojení na modul dopravy

 

Doprava

 • evidence vozidel
 • plánování tras a jednotlivých jízd
 • přiřazení jednotlivých dokladů (poptávka, dodací list, fakturace) k jednotlivým jízdám
 • evidence vratek
 • vyhodnocení jednotlivých rozvozů

 

EDI komunikace

 • umožňuje odesílání a přijímaní standardní zpráv EDI