Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Pomůžeme Vám získat vše rychle a efektivně.

                      

 

Jen ty výrobní společnosti, které umí pružně reagovat na požadavky zákazníků, umí je včas a za dohodnuté ceny zrealizovat a umí svůj produkt včas k zákazníkům dodat, mohou patřit mezi úspěšné. A pro takové společnosti je HELIOS Nephrite neodmyslitelnou součástí každodenního provozu.

 

Řešení HELIOS Nephrite Výroba

 

Naše řešení je určeno pro potřeby řízení výroby v oblasti strojírenství, elektrotechniky apod. používající systém zakázkové, kusové a sériové výroby. Je zaměřené nejen na oblast technické přípravy výroby a řízení výroby, ale i na optimalizační plánování a sledování nákladů na výrobek i zakázku. Sběr dat z výroby v reálném čase pomocí etiket s čárovým kódem dotváří celý systém umožňující řízení produktivity, kvality, rozpracované a dokončené výroby.

 

Hlavní přínosy

 
 • velmi propracované nabídkové řízení již v obchodní fázi nabízí klíčové informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby
 • tvorba TPV založená na kódech změn s datumovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace
 • funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů nabízejí detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů
 • proces je podporován funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů
 • součástí plánování výroby je vlastní APS s optimalizací mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích
 • evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti
 • porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů odhaluje místa, kde dochází k překročení plánovaných nákladů, a kde je možné náklady snížit
 • systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje, urgentní zakázky s nejvyšší prioritou

 

Přehled typů výrobních společností

Informační systémy HELIOS představují flexibilní řešení pro společnosti všech velikostí zabývajících se nejrozmanitějšími oblastmi výroby a zpracujícího průmyslu.

 

Strojírenská výroba

Řešení pro strojírenské podniky automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi výrobního podniku. Jedná se především o technickou přípravu, řízení a plánování výroby, logistiku, ekonomiku, správu majetku, prodej, fakturaci, komunikaci s bankami, atd.

 

Elektrotechnická výroba

Řešení pro společnosti zabývající se vývojem a především výrobou v oblasti elektro. Je určeno jak konečným výrobcům, tzv. zpracovatelům, tak prvovýrobcům.

 

Výroba chemie, guma, plast

Specializované ERP řešení, které obsahuje veškerou potřebnou funkcionalitu umožňující snadnou a rychlou implementaci v podnicích, které realizují výrobu a dodávky v oblasti plastikařiny, chemie a gumárenského průmyslu.

 

HELIOS MES

HELIOS Manufacturing Execution Systems (MES) tvoří přímou vazbu mezi podnikovým informačním systémem HELIOS a jednotlivými technologickými zařízeními ve výrobě. 

HELIOS MES podporuje technickou přípravu, řízení a pokročilé plánování výroby, odvádění operací ve výrobě, přímý sběr technologických informací z jednotlivých strojů. 

 

 Implementace HELIOS MES zahrnuje následující oblasti

 • Pokročilé plánování výroby
 • Odvádění práce pomocí čárových kódů
 • Odvádění práce pomocí dotykových obrazovek
 • Sběr dat ze strojů a jiných technologických zařízení v reálném čase
 • Zavedení bezpapírové evidence ve výrobě
 • Zajištění zpětné dosledovatelnosti (traceabilita)
 • Odpis materiálu v reálném čase, včetně šarží a výrobních čísel
 • Značení výrobků, čárové kódy, VDA etikety
 • Vyhodnocování klíčových výrobních ukazatelů